Nasze warsztaty poruszają wiele tematów ważnych dla rodziców i ich dzieci w dzisiejszym świecie. Dynamika zmian w pediatrii, ważne odkrycia, nowe metody leczenia, stosowanie innowacyjnych farmaceutyków, zmiany dietetyczne to tylko niektóre z wielu interdyscyplinarnych zagadnień omawianych na naszych spotkaniach. Pozyskana wiedza na spotkaniach z profesjonalistami pomoże każdemu rodzicowi działać szybko, pewnie i skutecznie, a często pierwsze podjęte decyzję rzutują na dalszy rozwój problemów.

W dzisiejszej dobie upośledzonego działania służby zdrowia i wielomiesięcznych kolejek do lekarzy specjalistów, pierwszym ogniwem zdrowia dziecka jest rodzic.

Stawiamy przede wszystkim na edukacje i praktykę. Dobry podkład teoretyczny i odpowiednio przećwiczona praktyka dają znakomite rezultaty. Sposoby szeroko stosowane w bardzo rozwiniętych krajach skandynawskich pokazały, że profilaktyka i edukacja społeczeństwa są najważniejszymi aspektami prawidłowej ochrony zdrowia.